Câu 4 trang 206 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ là

Quảng cáo

Đề bài

Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ là

A. Sự đảo ngược từ vị trí ngược chiều khe máy thành cùng chiều.

B. Sự chuyển từ một vạch sáng trên nền tối thành vạch tối trên nền sáng do bị hấp thụ.

C. Sự đảo ngược trật tự các vạch trên quang phổ.

D. Sự thay đổi màu sắc các vạch quang phổ.

Lời giải chi tiết

Sự đảo sắc vạch quang phổ là sự chuyển từ một vạch sáng trên nền tối thành vạch tối trên nền sáng, do bị hấp thụ.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close