Câu 4 trang 19 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 4 trang 19 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Trong các cây trồng sau đây, cây nào là cây xứ nóng?

Trả lời:

Các cây xứ nóng là cao su, hồ tiêu, lúa gạo, thanh long.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close