Câu 4 trang 14 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 4 trang 14 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

a)  Ruộng bậc thang thường được làm ở:

☐ Đỉnh núi

☐ Sườn núi

☐ Dưới thung lũng

b) Tác dụng của ruộng bậc thang là:

☐ Giữ nước

☐ Chống xói mòn đất

☐ Cả hai ý trên

Trả lời:

a) Ruộng bậc thang thường được làm ở:

☐ Đỉnh núi

☒ Sườn núi

☐ Dưới thung lũng

b) Tác dụng của ruộng bậc thang là:

☐ Giữ nước

☐ Chống xói mòn đất

☒ Cả hai ý trên

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close