Câu 4 trang 103 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Lời giải chi tiết

Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì:

Kì 1: Cháy giãn nở, thải tự do và quét - thải khí

Kì 2: Quét - thải khí, lọt khí, nén và cháy

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close