Bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Trường hợp nào sau đây (hình H14.17) có ô nhiễm do tiếng ốn ?

A. Tiếng hét hò trong thời gian ngắn.

B. Tiếng rì rào của sóng biển liên tục vỗ vào bờ cát.

C. Tiếng xình xịch của máy tài từ hầm tàu vọng tới hành khách trên boong.

D. Tiếng kêu to của máy phát điện trước sân một số gia đình khi cúp điện.

 

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close