Bài 3 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Một bạn gảy vào một sợi dây đàn. Khi bạn gảy nhẹ rồi gảy mạnh, yếu tố nào sau đây không thay đổi ?

A. Biên độ dao động của dây đán  

B. Độ cao của âm mà ta nghe được

C. Độ to của âm mà ta nghe được   

D. Độ mạnh của âm do đàn phát ra.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: Sai vì khi gảy mạnh nhẹ khác nhau thì biên độ dao động của dây đàn khác nahu.

Đáp án B: Đúng vì với cùng một dây đàn thì tần số là như nhau nên độ cao của âm nghe được là như nhau.

Đáp án C: Sai vì biên độ dao động khác nhau thì độ to của âm khác nhau.

Đáp án D: Sai vì biên độ dao động khác nhau nên độ mạnh yếu của dây đàn cũng khác nhau.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close