Câu 3 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu những điều kiện để lập vườn gieo ươm cây rừng và quy trình tạo nền đất gieo ươm cây rừng ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những điều kiện để lập vườn gieo ươm cây rừng và quy trình tạo nền đất gieo ươm cây rừng ? 

Lời giải chi tiết

* Điều kiện lập vườn gieo ươm:

- Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh.

- Độ pH từ 6-7.

- Mặt đất bằng hay hơi dốc.

- Gần nguồn nước và nơi trồng rừng

* Quy trình tạo nền đất gieo ươm cây rừng

- Dọn cây hoang dại 

- Cày sâu bừa kĩ

- Đập và san phẳng đất

- Tạo nền đất gieo ươm:

+ Lên luống đất

+ Đóng bầu đất

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close