Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở động vật

Lời giải chi tiết

Vận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện: Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô.

Ôxi trong không khí hít vào phổi hay ống khí hoặc ôxi hòa tan trong nước khi qua mang sẽ được khuếch tán vào máu. Ở đây chúng kết hợp với hêmôglôbin hoặc hêmôxianin (các sắc tố hô hấp) đế trở thành máu động mạch (máu giàu ôxi) chuyển tới các tế bào.

CO2 là sản phẩm của hô hấp tế bào được khuếch tán vào máu và được vận chuyển tới mang hoặc phổi, chủ yếu dưới dạng natri bicacbônat (NaHCO3), một phần dưới dạng kết hợp với hêmôglôbin và một phần rất nhỏ dưới dạng hòa tan trong huyết tương.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Hô hấp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài