Câu 3 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp tiếp tục đưa quân vào đánh chiếm Gia Định, gây ra cảnh loạn lạc cho dân chúng:

“Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”

(Trích bài “Chạy Tây” của Nguyễn Đình Chiểu)

Trước nỗi khổ của dân chúng, Trương Định đã hành động ra sao?

Trả lời:

Trước nỗi khổ của dân chúng, Trương Định đã ở lại làm chủ soái, chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân, cùng nhân dân chống thực dân Pháp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close