Câu 3 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 3 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quan sát hình 1, trang 121 SGK, hãy điền tên các dãy núi, cao nguyên và các đồng bằng lớn của châu Mĩ vào bảng dưới đây:

Các dãy núi cao ở phía tây

Hai đồng bằng lớn ở giữa

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông

 

 

 

Trả lời:

Các dãy núi cao ở phía tây

Hai đồng bằng lớn ở giữa

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông

 - Dãy Cooc-đi-e

 - Dãy An-đét

- Đồng bằng Trung Tâm

- Đồng bằng A-ma-dôn.

 - Dãy A-pa-lat

- Cao nguyên Guy-an.

- Cao nguyên Bra-xin

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close