Câu 3 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 3 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Quảng cáo

Quan sát hình 1, trang 121 SGK, hãy điền tên các dãy núi, cao nguyên và các đồng bằng lớn của châu Mĩ vào bảng dưới đây:

Các dãy núi cao ở phía tây

Hai đồng bằng lớn ở giữa

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông

 

 

 

Trả lời:

Các dãy núi cao ở phía tây

Hai đồng bằng lớn ở giữa

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông

 - Dãy Cooc-đi-e

 - Dãy An-đét

- Đồng bằng Trung Tâm

- Đồng bằng A-ma-dôn.

 - Dãy A-pa-lat

- Cao nguyên Guy-an.

- Cao nguyên Bra-xin

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close