Bài 3 trang 50 SGK Đại số 10

Thế nào là hàm số chẵn? Thế nào là hàm số lẻ?

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là hàm số chẵn? Thế nào là hàm số lẻ? 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cho hàm số \(y = f(x)\) có tập xác định \(D\)

Nếu \(∀x ∈ D\), ta có \(-x ∈ D\) và \(f(-x) = f(x)\) thì \(f(x)\) là hàm số chẵn trên \(D.\)

Nếu \(∀x ∈ D\), ta có \(-x ∈D\) và \(f(-x) = -f(x)\) thì \(f(x)\) là hàm số lẻ trên \(D.\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close