Câu 3 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nói tim năng năng sut cây trng còn rt lớn?

Lời giải chi tiết

Người ta nói tiềm năng nâng cao năng suất cây trồng còn rất lớn vì:

- Trong thực tế sản xuất, người ta đã nghiên cứu tạo ra các quần thể cây trồng cho năng suất cao, như quần thể tảo Chlorella, quần thể có quang hợp tối ưu của thực vật có hoa trong điều kiện khí hậu nhân tạo. Các quần thể quang hợp này đã sử dụng được 5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 125 tạ/ha (vùng ôn đới), 250 tạ/ha (vùng nhiệt đới), trong khi hầu hết các quần thể cây trồng, kể cả quần thể rừng nhiệt đới chỉ mới sử dụng được 0,5 - 2,5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 50 tạ/ha.

- Trong tương lai với sự tiến bộ của các phương pháp chọn lọc, lai tạo giống mới, với sự hoàn thiện các biện pháp kĩ thuật canh tác chắc chắn việc nâng cao năng suất cây trồng sẽ có triển vọng to lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài