Câu 3 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/s2.

Quảng cáo

Bài 3. Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì \(1\) s ở nơi có gia tốc trọng trường \(g =9,81\) m/s2.

Giải

Con lắc đơn có chu kì \(T = 1\) (s) tại nơi có gia tốc trọng trường \(g =9,81\) (m/s2)

Ta có \(T = 2\pi \sqrt {{\ell \over g}} \Rightarrow \ell = {{g{T^2}} \over {4{\pi ^2}}} = {{9,{{81.1}^2}} \over {4{\pi ^2}}} = 0,249(m)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài