Câu 3 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

So sánh ADN với ARN về cấu trúc và chức năng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ARN

Lời giải chi tiết

Giống nhau:

- Đều là đại phân tử hữu cơ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Khác nhau giữa ADN với ARN :

TT

 

ADN

ARN

1

Cấu trúc

2 mạch dài (hàng chục nghìn đến hàng triệu nuclêôtit).

- Axit phôtphoric.

- Đường đêôxiribôzơ.

- Bazơ nitơ : A, T, G, X.

1 mạch ngắn (hàng chục đến hàng nghìn ribônuclêôtit).

- Axit phôtphoric.

- Đường ribôzơ.

- Bazơ nitơ : A, U, G, X.

2

Chức năng

- Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

- Truyền đạt thông tin di truyền từ nhánh ra tế bào, tham gia tổng hợp prôtêin.

- Vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

- Cấu tạo nên ribôxôm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)
Gửi bài