Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quan sát hình 3, trang 104 SGK, hãy viết tên ba dãy núi lớn và ba đồng bằng lớn trồng nhiều lúa gạo của châu Á vào bảng dưới đây:

Tên dãy núi

Tên đồng bằng

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Trả lời

Tên dãy núi

Tên đồng bằng

1. Dãy Thiên Sơn

2. Dãy Hi-ma-lay-a

3. Dãy Côn Luân

1. Đồng bằng Hoa Bắc

2. Đồng bằng Ấn – Hằng

3. Đồng bằng sông Mê Công

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close