Câu 3 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ADN

Lời giải chi tiết

Các loại liên kết trong phân tử ADN:

- Liên kết phôtphođieste: là liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit (axit phôtphoric của một nuclêôtit liên kết với đường của nuclêôtit bên cạnh).

- Liên kết hiđrô: A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia bằng 2 liên kết hiđrô, G của mạch đơn này liên kết với X của mạch đơn kia bằng 3 liên kết hiđrô.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10: Axit nuclêic
Quảng cáo
list
close
Gửi bài