Câu 3 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng. Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi :

a) Nhóm amin của các axit amin.

b) Nhóm R- của các axit amin.

c) Liên kết peptit.

d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

Đáp án: d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9: Prôtêin
Quảng cáo
list
close
Gửi bài