Câu 3 trang 33 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Lời giải chi tiết

Ở địa phương em đã dùng các biện pháp:

+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại 

+ Biện pháp thủ công 

+ Biện pháp hoá học 

+ Biện pháp sinh học

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close