Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ? 

Lời giải chi tiết

- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.

- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close