Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Hầu hết các tính chất khác thường của nước được gây ra bởi ……… của những phân tử của nó.

b) Nước là dung môi tuyệt vời cho các chất điện li. Chất điện li là những chất khi tan vào ………… tạo thành………… dẫn điện được do chúng phân li thành các ………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết

Các cụm từ theo thứ tự chỗ trống cần điền là:

a) Tính phân cực.

b) Nước, dung dịch, ion.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài