Câu 3 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dãy Ban-me ứng với sự chuyển

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. Dãy Ban-me ứng với sự chuyển êlectron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?

A. Quỹ đạo K.                  B. Quỹ đạo L.

C. Quỹ đạo M.                  D. Quỹ đạo N.

Lời giải chi tiết

Dãy Ban-me ứng với sự dịch chuyển các quỹ đạo dừng bên ngoài về quỹ đạo L.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài