Câu 3 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để gây ra hiện tượng

Quảng cáo

Đề bài

Để gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều  kiện nào sau đây ?

A. Tần số có giá trị bất kì.

B. Tần số nhỏ hơn một tần số nào đó.

C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

D. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Lời giải chi tiết

Để gây ra được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close