Câu 3 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cân bằng nước của cây.

Lời giải chi tiết

Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.

- Dựa vào sự cân bằng nước của cây trồng (tương quan giữa sự hấp thụ và quá trình thoát hơi nước). Nếu trạng thái cân bằng nước âm thì phải tưới nước cho cây.

- Tưới nước hợp lí cho cây:

+ Xác định được khi nào cần tưới nước (dựa vào chỉ tiêu sinh lí về nước).

+ Xác định được lượng nước tưới (dựa vào nhu cầu nước của cây và tính chất lí hóa của đất).

+ Xác định được cách tưới phù hợp với từng nhóm cây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài