Câu 3 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày mỗi quan hệ về thức ăn của tôm cá ?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trình bày mỗi quan hệ về thức ăn của tôm cá ? 

Lời giải chi tiết

- Các sinh vật sống trong nước : vi khuẩn, động vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm cá có mối quan hệ mật thiết với nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close