Câu 3 trang 121 SGK Công Nghệ 7

Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? Tại sao ? 

Lời giải chi tiết

- Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản có kết quả phải chú ý đến giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con của chúng .

+ Giai đoạn nuôi dưỡng: Phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng giai đọan, nhất là protein, chất khoáng và vitamin.

+ Giai đoạn nuôi con: Chăm sóc vận động, tắm chải hợp lí nhất là cuối giai đọan mang thai.

- Vì vật nuôi cái có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close