Câu 3 trang 120 SGK Công Nghệ 8

Hãy điền những hành động đúng(Đ) hay sai (S) vào ô trống sau đây :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền những hành động đúng(Đ) hay sai (S) vào ô trống sau đây :

Lời giải chi tiết

a, Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp (S)

b, Thả diều gần đường dây điện           (S)

c, Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp (Đ)

d, Không xây dựng nhà gần sát đường dây điện cao áp (Đ)

e, Chơi gần dây néo ,dây chằng cột điện cao áp  (S)

f, Tắm mưa gần đường dây diện cao áp (S)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close