Bài 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hai quả cầu nhẹ A và B treo gần nhau. Quả cầu A nhiễm điện âm. Hai quả cầu hút nhau

A. chỉ khi quả cầu B nhiễm điện âm

B. chỉ khi quả cầu B nhiễm điện dương

C. khi quả cầu B nhiễm điện dương hoặc không nhiễm điện

D. khi quả cầu B nhiễm điện âm hoặc không nhiễm điện

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài