Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ?

Quảng cáo

Đề bài

 Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ? 

Lời giải chi tiết

Có 3 nhiệm vụ như sau:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện (đa dạng về loại vật nuôi, đa dạng về quy mô chăn nuôi)

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăm sóc, thú y)

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (về cơ sở vật chất,năng lực cán bộ)  
Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close