Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ?

Quảng cáo

Đề bài

 Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ? 

Lời giải chi tiết

Có 3 nhiệm vụ như sau:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện (đa dạng về loại vật nuôi, đa dạng về quy mô chăn nuôi)

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăm sóc, thú y)

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (về cơ sở vật chất,năng lực cán bộ)  
Loigiaihay.com

Quảng cáo
close