Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 7

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Lời giải chi tiết

Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng là:

+ Làm rào bảo vệ

+ Phát quang

+ Làm cỏ

+ Xới đất, vun gốc

+ Bón phân

+ Tỉa và dặm cây

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close