Câu 2 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các chức năng chính của phần mềm trình chiếu.

Lời giải chi tiết

Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu, đó là:

- Tạo các bài trình chiếu dưới dạng tệp tin;

- Trình chiếu các trang của bài trình chiếu, tức là hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn hình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close