Câu 2 trang 58 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 2 trang 58 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Thành phố Huế thuộc tỉnh nào?

☐ Quảng Bình.          

☐ Quảng Trị.

☐ Thừa Thiên – Huế.

☐ Quảng Nam.

Trả lời

☒ Thừa Thiên – Huế.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close