Câu 2 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 2 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5

Quảng cáo

Quan sát bảng số liệu ở trang 131 SGK, hãy viết tên các đại dương (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích) vào các ô trống sau:

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close