Câu 2 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Đất trồng là gì ? Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ?

Quảng cáo

Đề bài

Đất trồng là gì ? Trình bày thành phần và tính chất chính của đất trồng ? 

Lời giải chi tiết

+ Đất trồng là lớp bề mặt tươi xốp của vỏ trái đất mà trên đó thực vật có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm nông sản

+ Thành phần chính của đất trồng:

- Phần rắn: Gồm thành phần hữu cơ và thành phần vô cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây

- Phần lỏng: Cung cấp nước cho cây.

- Phần khí: Gồm oxi, nitơ và CO2 cung cấp cho cây

+ Tính chất chính cả đất:

- Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng,

- Có độ chua, độ kiềm, và độ phì nhiêu

- Thành phần cơ giới của đất

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close