Bài 2 trang 50 SGK Đại số 10

Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a,b)?

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng \((a,b)\)?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cho hàm số \(y = f(x)\) xác định trên khoảng \(a;\, b).\)

+) Hàm số đồng biến trên \((a,b)\)

\( \Leftrightarrow {\rm{ }}\forall {x_1},{\rm{ }}{x_2}{\rm{ }} \in {\rm{ }}\left( {a,{\rm{ }}b} \right): Nếu {\rm{ }}{x_1} < {x_2} \)\(\Rightarrow {\rm{ }}f({x_1}){\rm{ }} < {\rm{ }}f({x_2}).\)

+) Hàm số nghịch biến trên \((a,b)\)

\( \Leftrightarrow {\rm{ }}\forall {x_1},{\rm{ }}{x_2}{\rm{ }} \in {\rm{ }}\left( {a,{\rm{ }}b} \right): Nếu {\rm{ }}{x_{1}} < {\rm{ }}{x_2}\)\( \Rightarrow {\rm{ }}f({x_1}){\rm{ }} > {\rm{ }}f({x_2}).\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close