Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem Quang hợp và năng suất cây trồng

Lời giải chi tiết

Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng trên quan diểm quang hợp:

- Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

- Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.

- Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hô hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế.

- Giảm hô hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế.

- Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài