Câu 2 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 2 trang 42 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Điền tên các châu lục, biền và đại duowmh tiếp giáp châu Âu vào chỗ trống (…) sao cho đúng.

Phía bắc châu Âu giáp ….., phía Tây giáp…….;  phía nam giáp .....; phía đông, đông nam giáp.....

Trả lời:

Phía bắc châu Âu giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Đại  Tây Dương;  phía nam giáp Địa Trung Hải; phía đông, đông nam giáp châu Á.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close