Câu 2 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin. Kể tên các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

* Phân biệt cấu trúc các bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin :

- Cấu trúc bậc 1: được hình thành do số lượng và trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

- Cấu trúc bậc 2: là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian được giữ vững nhờ các liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau. Cấu trúc bậc 2 có dạng xoắn alpha hoặc gấp nếp bêta.

- Cấu trúc bậc 3: là hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian 3 chiều, do xoắn bậc 2 cuộn xếp (đặc trưng cho mỗi loại prôtêin) tạo thành khối hình cầu.

- Cấu trúc bậc 4: là khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau phối hợp với nhau để tạo phức hợp prôtêin lớn hơn.

* Các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin :

- Liên kết peptit: là liên kết giữa nhóm COOH của một axit amin với nhóm NH2 của axit amin bên cạnh.

- Liên kết hiđrô: là liên kết giữa các nhóm peptit gần nhau.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9: Prôtêin
Quảng cáo
list
close
Gửi bài