Bài 2 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

Hãy vẽ một gương phẳng, vẽ tia tới SI có góc tới i = 40o và tia phản xạ IR.

Lời giải chi tiết

Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close