Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

A. \( \pm e.\)             B. \( \pm {e \over 3}.\)

C. \( \pm {{2e} \over 3}.\)           D. \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm {{2e} \over 3}.\)

Lời giải chi tiết

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm {{2e} \over 3}.\)

Chọn đáp án D. 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 58. Các hạt sơ cấp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài