Câu 2 trang 248 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Ánh sáng lân quang là ánh sáng

Quảng cáo

Bài 2. Ánh sáng lân quang là ánh sáng

A. được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.

B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C. có thể tồn tại trong thời gian dài 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

Giải

Ánh sáng lân quang là ánh sáng có thể tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài