Câu 2 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Quảng cáo

Đề bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng của ánh sáng kích thích chiều vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.

B. Công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó.

C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.

D. Hiệu điện thế hãm.

Lời giải chi tiết

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại đó.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close