Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 12

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.

Hay: 

+ Là dao động tự do mà người ta đã bổ sung năng lượng cho vật sau mỗi chu kì dao động, năng lượng bổ sung đúng bằng năng lượng mất đi.

   + Quá trình bổ sung năng lượng là để duy trì dao động chứ không làm thay đổi đặc tính cấu tạo, không làm thay đổi biên độ và chu kì hay tần số dao động của hệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close