Câu 2 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:

Cảm ứng ở động vật.

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh

Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

 

 

2

Đối xứng hai bên (giun sán)

 

 

3

Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

 

 

4

Động vật có xương sống

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch và dạng ống.

Lời giải chi tiết

Cảm ứng ở động vật

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh

Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

Hệ thần kinh lưới

Mức độ: phản ứng toàn thân không chính xác.

2

Đối xứng hai bên (giun sán)

Chuỗi hạch thần kinh bụng

Mức độ: Phản ứng cục bộ và đơn giản.

3

Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

Hệ thần kinh dạng hạch (hạch não, ngực, bụng)

Mức độ: phản ứng tương đối phức tạp và khá chính xác.

4

Động vật có xương sống

Hệ thần kinh hình ống

Mức độ nhiều: phản xạ phức tạp và chính xác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close