Bài 2 trang 162 SGK Vật lí 12

Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

Quảng cáo

Đề bài

Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các electron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các electron dẫn.

- Giải thích tính quang dẫn của một số chất:

+ Khi không bị chiếu sáng, các electron trong chất quang dẫn đều ở trong trạng thái liên kết với các nút mạng tinh thể. Hầu như không có electron tự do. Khi đó các chất nói trên là chất dẫn điện kém.

+ Khi bị chiếu sáng, mỗi photon của ánh sáng kích thích sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron liên kết. Nếu năng lượng mà electron nhận được đủ lớn thì electron đó có thể được giải phóng khỏi mối liên kết để trở thành electron dẫn và tham gia vào quá trình dẫn điện. Mặt khác, khi electron liên kết được giải phóng thì nó sẽ để lại một lỗ trống. Lỗ trống này cũng tham gia vào quá trình dẫn điện. Kết quả là khối chất nói trên trở thành chất dẫn điện tốt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close