Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Thoát hơi nước

Lời giải chi tiết

* Các con đường thoát hơi nước:

- Con đường qua khí khổng (là chính).

- Con đường qua bề mặt lá (qua cutin). 

* Đặc điểm:

- Con đường qua khí khổng có vận tốc lớn và điều chỉnh bằng cơ chế đóng, mở khí khổng.

- Con đường qua cutin có vận tốc nhỏ và không có cơ chế điều chỉnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài