Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các biện pháp cải tạo giống vật nuôi

Lời giải chi tiết

Các biện pháp cải tạo giống vật nuôi:

* Cải tạo giống di truyền:

Bằng phương pháp lai giống kết hợp với kĩ thuật thụ tinh nhân tạo, công nghệ phôi nhằm tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương. Ví dụ, lai lợn ỉ với lợn ngoại tạo ra giống ỉ lai, tăng khối lượng xuất chuồng từ 40kg (ỉ thuần) lên 100 kg (ỉ lai).

* Cải thiện môi trường:

Cải thiện môi trường sống thích hợp tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi nhằm thu được sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu. Có các biện pháp cải thiện môi trường như sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ chất dinh dưỡng, cải tạo chuồng trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng, hoocmôn.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close