Câu 2 trang 138 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm \(L  = 1\; mH\) và một tụ điện biến thiên từ \(9,7\; pF\) đến \(92\; pF\). Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính bước sóng: \(\lambda =2\pi c \sqrt{LC}\)

Lời giải chi tiết

Mạch chọn sóng có \(L = 1(mH);C = 9,7(pF) \to 92(pF)\)

* Khi \(C = 9,7(pF) \Rightarrow f = {1 \over {2\pi \sqrt {LC} }} \Rightarrow \lambda = {c \over f} = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Thay số : \(\lambda = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {{{10}^{ - 3}}.9,{{7.10}^{ - 12}}} = 185,65(m).\)

* Khi \(C = 92(pF) \Rightarrow \lambda = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Thay số :\(\lambda = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {{{10}^{ - 3}}{{.92.10}^{ - 12}}} = 571,74(m)\)

Vậy máy thu có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng :

           \(185,65(m) \le \lambda \le 571,74(m).\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close