Bài 2 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của loại hạt nào?

Một mạch điện gồm pin, bóng đèn và dây dẫn. Khi có dòng điện chạy qua trong mạch, electron tự do chuyển động trong dây dẫn theo hướng từ cực nào sang cực nào của pin?

Lời giải chi tiết

Dòng điện trong kim loại là dong các electron tự do dịch chuyển có hướng. Một mạch điện gồm pin, bóng đèn và dây dẫn. Khi có dòng điện chạy trong mạch, electron tự do chuyển đông trong dây dẫn theo hướng từ cực âm sang cực dương của pin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài