Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn:

A. Phân cực, đảo cưc, tái phân cực.

B. Phân cực, mất phân cực, tái phân cực.

C. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

D. Phân cực, mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem laij Sự hình thành điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết

Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn: Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

Đáp án: C 

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài